1. vydání školního Zpravodaje v novém školním roce

V novém vydání Zpravodaje se dozvíte, co se událo přes prázdniny i co se v blízké budoucnosti chystá. Představí se nám nová třídní učitelka naší nové 10. třídy a dozvíte se, co pro rodiče nabízí naše školní knihovna.