Monthly Archives: Září 2021

Zářijové vydání školního Zpravodaje

V našem Zpravodaji jsme pro Vás tentokrát připravili ohlédnutí za rytířskou slavností,  představení nové třídní učitelky třetí třídy, paní Andrey Buriánkové a také se dozvíte něco o nás ze Spolku rodičů. A mnohem víc…