Pozvánka na valnou hromadu Spolku Waldorf Plzeň

Pozvánka

 na valnou hromadu Spolku Waldorf Plzeň

v úterý 25. 4. 2023 od 16:30 h

(v konferenční místnosti školy, 1. patro)

Program

  • shrnutí činnosti spolku za roky 2021, 2022
  • zpráva o hospodaření spolku za roky 2021, 2022 a její schválení
  • plán činnosti a rozpočet pro rok 2023/2024
  • vystoupení/volba členů výboru
  • diskuze

Zváni jsou nejen členové spolku, ale všichni, kdo mají zájem podporovat Waldorfskou základní a střední školu Dobromysl.

Těšíme se na Vaši účast!

                                                                     Výbor spolku