Zářijové vydání školního Zpravodaje

V našem Zpravodaji jsme pro Vás tentokrát připravili ohlédnutí za rytířskou slavností,  představení nové třídní učitelky třetí třídy, paní Andrey Buriánkové a také se dozvíte něco o nás ze Spolku rodičů.

A mnohem víc…