Kontakt

Waldorf Plzeň, z. s.
Husova 43
301 00 Plzeň
IČO 22667580
Člen Spolku je povinen platit roční poplatek v minimální výši 100-1000 Kč se splatností do 31.12. daného kalendářního roku.
Číslo účtu Spolku: 2100426366/2010