O nás

Za touto neziskovkou stojí rodiče, kterým záleží na kvalitě vzdělání a výchově svých dětí.
Cílem spolku je šířit myšlenky waldorfské pedagogiky a začlenit je do běžného života.
Jsme jedním ze zakladatelů samostatné Waldorfské základní školy Dobromysl v Plzni.

„V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.“ (Rudolf Steiner)

Proč Waldorf? (s českými titulky)

Jak funguje waldorfská škola – rozhovor se Silvií Kubovou, ředitelkou Waldorfské ZŠ Dobromysl v Plzni

Film Waldorf 100 – https://youtu.be/wfec6eF4I_4

Historie spolku

Waldorfská iniciativa v Plzni
Roku 2007 vzniklo občanské sdružení AlternativaW, které si dalo za cíl šířit myšlenky waldorfské pedagogiky a podpořit vznik waldorfských škol v Plzni a okolí.

Od září 2009 se díky iniciativě a podpoře vedení 15. ZŠ Plzeň - Skvrňany podařilo otevřít první waldorfskou třídu s výhledem na pět let, kdy projekt počítal s prvním stupněm waldorfských tříd pod záštitou 15. ZŠ.

Občanské sdružení je přejmenováno na současné Waldorf Plzeň, o. s. (od 1. 1. 2014 podle nového Občanského zákoníku o.…
Přečíst si více...

Zpravodaj pro dobrou mysl


Školní občasník - Zpravodaj pro dobrou mysl - vznikl z iniciativy Spolku rodičů. Jeho záměrem je sjednotit informace o všech podstatných událostech a aktivitách v naší škole Dobromysl.Zpravodaj vychází v tištěné podobě a je dostupný v dolní vestibulu naší školy. Obsahově je otevřený všem přispěvatelům z řad zaměstnanců školy, rodičům a příznivcům waldorfské pedagogiky. V případě zájmu nás kontaktujte na této emailové adrese: .Zpravodaj pro dobrou mysl č. 28Zpravodaj pro dobrou mysl č. 27Zpravodaj pro dobrou mysl č. 26Zpravodaj pro…
Přečíst si více...