O spolku Waldorf

Za touto neziskovkou stojí rodiče, kterým záleží na kvalitě vzdělání a výchově svých dětí.
Cílem spolku je šířit myšlenky waldorfské pedagogiky a začlenit je do běžného života.
Jsme jedním ze zakladatelů samostatné Waldorfské základní školy Dobromysl v Plzni.

„V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.“ (Rudolf Steiner)