Pracovní skupiny rodičů v Dobromysli

Pracovní skupiny koordinuje spolek rodičů – Waldorf Plzeň, z.s., vznik skupin, zápis nových členů do skupin i plánované akce a projekty. Každá skupina by měla mít cca. 3-5 základních členů (1 z členů je zástupce školy a 1 obvykle z řad Spolku rodičů), ostatní členové jsou aktivní rodiče žáků školy. Jeden z členů  svolává schůzky, vyhlašuje termíny apod., společně s ostatními členy vymýšlí návrhy a projekty na podporu školy,  ostatní občasní podporovatelé skupiny, se skupinou sympatizují a dle svých možností se zapojují do plánovaných činností.

Zde je seznam aktuálních pracovních skupin:

Finanční skupina

Spolupracuje s vedením WZŠD, konzultuje finanční otázky a rozpočet školy, prostředky na provoz školy a udržitelnost finančních plánů na následující roky. Vedoucím skupiny je Magdalena Kučerová, e-mail skupiny pro další zájemce:

Skupina Zahrada

Starost a péče o školní zahradu, plánování, nové vybavení, sázení, údržba. Vedoucí skupiny je Lucie Haluzová, e-mail skupiny pro další zájemce:

 

Informační skupina

Slouží ke sdílení informací o dění ve škole. Připravuje školní Zpravodaj, do kterého mohou přispívat všichni učitelé, žáci i rodiče. Skupina se stará o Facebook školy, webové stránky spolku a propagaci školy. Vedoucí skupiny je Petra Sebastian, e-mail skupiny
pro další zájemce:

 

Skupina Slavnosti

Skupina, která připravuje a organizuje tradiční školní slavnosti. Vedoucím skupiny je Jana Žižkovská. Kontakt na vedoucího skupiny:

Antroposofická skupina

Zabývá se studiem antroposofických textů. Schůzky probíhají ve středu 17 – 18 hodin. Vedoucím skupiny je Vladimír Havrda: , tel: 735 223 638

Skupina Vánoční divadelní hra

Schází se každý čtvrtek od 17 hodin. Vedoucím skupiny je Vladimír Havrda: , tel: 735 223 638

Skupina Políčko

Zajišťuje práce na školním políčku v blízkosti Kilometrovky. Vedoucím skupiny je Martina Dobrá : , tel: 724 143 530.

Plánované pracovní skupiny

Toto jsou skupiny, které zatím nemají dostatek členů, ale je zájem je do budoucna založit:  skupina Rozvoj školy, , Právní skupina…

V případě zájmu o zapojení do plánovaných skupin se obraťte na výbor spolku rodičů, který vám předá další informace o vzniku skupiny a vedoucím na adresu: